Włodarczyk tree back to
Konczewski tree
^
^
^
Halina
*

Stanisław
*

Barański
*

V
V
V
*

V
V
V

Barański tree

Krzysztof
*Tadeusz
*Włodzimierz
*Maryla
*
Zbigniew
*Halina
*