Zofia Bukowska z domu Konczewska

z Wroc³awia
Nagrobek 2013

     z powrotem